Σας εφοδιάζουμε με μια ισχυρή ασπίδα στις συνεχόμενες αναταράξεις της σημερινής αγοράς.

Εγγυόμαστε το καλύτερο αποτέλεσμα για την επιχείρησή σας, με εχέγγυα την κορυφαία τεχνογνωσία μας και την πολυετή εμπειρία μας.
Values over Time
Σήμερα, διαπιστώνοντας ότι η κοινωνία μας έχει αλλάξει και έχει εισέλθει σε μία Νέα Εποχή συνεχών αναταράξεων και αλλαγών, οι WiZIONERS προσδιορίζουν και αναδεικνύουν τα μοναδικά χαρακτηριστικά της επιχείρησής σας, καθιερώνοντας τη στρατηγική και τις διαδικασίες που την εναρμονίζουν με τις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς.
Η WiZION GROUP συμβάλλει καταλυτικά στην εδραίωση των πλέον καταξιωμένων brands στη χώρα μας, παρέχοντας ουσιαστική υποστήριξη σε θέματα Στρατηγικής, Αναδιοργάνωσης και Ανάπτυξης.
SAVE & DEPLOY.
Η υπηρεσία SAVE & DEPLOY αφορά σε συγκεκριμένη μέθοδο αναδιάταξης των επιχειρησιακών διεργασιών με στόχο την δραστική περικοπή εξόδων και την αύξηση της ρευστότητας, διατηρώντας την ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών και δημιουργώντας παράλληλα νέα κανάλια ανάπτυξης και βασίζεται σε 4 τομείς δράσης.
ΣΤΑΘΕΡΑ ΕΞΟΔΑ
ΣΥΜΠΙΕΣΗ
Πλεονάζον προσωπικό, Προωθητικές ενέργειες, Κόστη τηλεπικοινωνιών, Κόστη μεταφοράς, Υπηρεσίες τρίτων, Επαναδιαπραγμάτευση συμφωνιών μισθώσεων, προμηθευτών κ.λπ.
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Franchise, ­Outsourcing, ­3PL, ­Συμπληρωματικό δίκτυο πωλήσεων με αμοιβές βάση bonus, ­Νέοι προμηθευτές
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ & ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ
Συστήματα αύξησης της παραγωγικότητας, ­Διαχείριση παγίων, ­Εμπορική πολιτική, ­Διαχείριση αποθεμάτων
ΛΙΤΕΣ ΔΟΜΕΣ
ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
Ανασχεδιασμός οργανωτικών δομών, ­Αυτοματοποίηση